BasqueLaw-eko profesionalek Administrazioarekiko Auzitegien aurreko prozeduretako asistentzia letraduneko zerbitzuak eskaintzen dituzte, enpresak, partikularrak eta Administrazio Publikoa aholkatuz.

Guztia hura beti, gure bezeroen interesekin asetze handiena bilatzearen ondoreetarako, adostutako konponbide batera iristearen perspektiba aldekoenetik fokuratuta.

Prozedurak

Eskubide administratiboko gure departamentua da gure bezeroak izakia edo administrazio publikoko kidea den organismoa ekarrita dagoen prozedura haietan guztietan aholkatzeko arduraduna, izapideak kudeatuz bezala:

 • Baimenak, lizentziak eta emate administratiboak.
 • Administrazio-kontratuak.
 • Eskubide Administratibo Zigortzailea.
 • Funtzio Publikoaren Eskubidea.
 • Eskubide Urbanistikoa.
 • Desjabetzeak.
 • Diru-laguntzak eta laguntza publikoak.
 • Administrazioarekiko Auzien Errekurtso Administratiboak.
Ondare erantzukizuna

Administrazioaren Ondare-Erantzukizunagatik elkar, zerbitzu publikoren baten, era bidegabean funtzionamendu, arrunt edo ohiz kanpokoagatik kaltetuta ikusi duten herritarrek kexak egiten dituzte:

 • Pertsonengako lesio fisiko eta psikologikoak.
 • Gauza materialetako kalteak.
 • Galera ekonomiko eta negoziokoak.
Atzerritartasuna

Izena ematen diete Espainiako lurraldean aurkitzen duten beste herri bateko nazio-pertsona fisikoei eragiten dieten haietarako atzerritartasun prozedurak. Aipaturiko prozedurak doaz legezko estatusa, aldi baterako edo behin betiko eran, aipaturiko pertsonentzat bere eskubide egokiekin lortzera bideratuta; eta labur daitezke:

 • Bizilekutiko Espainiako nazionalitatearen lorpena.
 • Lorpena edo lanagatiko bizileku-baimenaren berriztatzea.
 • Egozpen-prozedurak.